Velikost textu:   A    A    A

O klubu

Klub vznikl při neziskové organizaci, jejíž posláním je  podpora důstojného, plnohodnotného života dětí a dospělých se zdravotním znevýhodněním, v jejich přirozeném prostředí, ve spolupráci s rodinou, na území Ústeckého kraje. Po odchodu zaměstnanců a přátel Arkadie do důchodu jsme i nadále měli potřebu scházet se a věnovat dobrovolnické činnosti, zálibám, kultuře, sportu a nesedět doma s rukama v klíně. Každý z členů přináší do činnosti klubu svou zálibu či dovednost, kterou se snaží předat ostatním. Všichni jsme úzce  napojeni na občanské sdružení Arkadie, jsme  většinou bývalí zaměstnanci. Ing. Jana Brežná  je jednou ze zakladatelek občanského sdružení Arkadie a  je od jejího založení roku 1990 ředitelkou  správní rady. Nyní je  iniciátorkou a spíše nedobrovolně  organizátorkou   i našich  aktivit.
Všichni máme přání scházet se a hlavně neodstřihnout „ pupeční šňůru „ s mateřskou Arkadií. Setkáváme se denním stacionáři Arkadie většinou v úterý odpoledne. Dospělí klienti stacionáře mají totiž odpolední výuku. Je to výhodná doba i místo pro dvě z našich členek. Klienty stacionáře jsou i jejich synové.   Postupně hledáme náplň setkávání. Jinak  máme samozřejmě  vzhledem k věku již různé a docela vyhraněné zájmy. Ale stále si máme o čem povídat.  Všichni totiž důvěrně známe Arkadii a její  klienty.  Některé od útlého dětství, jiné ze školy, chráněných dílen, stacionáře, ze zájmových aktivit. Někteří z nás  preferují ruční práce, jiní sport, výlety, kulturu.  A to vše jsme již od podzimu vyzkoušeli. Práci s keramickou hlínou, s kůží, s pedikem. Pomoc při natírání plotu stacionáře.  Výlet na velikonoční výstavu Arkadie  do Duchova, výlet se stacionářem do ZOO v Chomutově, diváckou účast na představení  divadelního souboru „malé Arkadie“  v Šanovské mušli  s názvem Cirkus BACHA.
Na setkání se těšíme a nenudíme se.